ARXIU I PREMSA

Articles i textos

‹ tornar

David Ymbernon, Latung La La

Josep Miquel Garcia
SEGRE. 02/08/2009

 

Cada exposició nova de David Ymbernon, cada acció, ens dóna a conèixer un perfil nou de Latung La La, un món propi, imaginat, de fets i escenes embolcallades per l'aspecte més distintiu de l'artista: el color, el color taronja que perfila i identifica tot el que fa. Aquesta identitat cromàtica marca d'entrada el rerefons lúdic i poètic que proposa: una justa mesura de les arts visuals, la poesia i la representació (la narració i el teatre). Sota la proposició cromàtica l'artista assaja aplegar els valors més purs de l'encontre de l'acció, l'espai i el temps, com si en realitat les seues exposicions fossin una experiència d'anar i vindre de la pintura al teatre, a l'acció, o si el que s'exposa fos el rastre d'una acció representada, o els moments de quelcom que ha passat.

Identificar-se amb un color és en si mateix una acció conceptualment clara. Yves Klein ho va fer amb el blau i ha passat a la història del segle XX. Ymbernon fa el mateix i en realitat demostra la ironia de la decisió, culta, però a la vegada desmantelladora del mite de l'avantguarda. El seu taronja no és pintat, sinó descontextualitzat, o propi dels objectes que descontextualitza i agermana... el taronja dels joguets, de les bombones de butà, dels productes de plàstic que omplen els mercats, de les fruites... i el destria, com va fer Duchamp, i el resitua al seu albir per crear aquest món imaginari de Latung La La. Fins i tot ens cartografia els paisatges d'aquest escenari oníric, amb retalls del que passa.

L'espectador interacciona en aquests espais creats i s'insereix com un objecte més i té la tentació d'agafar els objectes i sumar-s'hi.

La decisió intel·ligent d'oferir-li la Sala Gòtica de l'IEI ha estat ben resposta per l'artista. Dic decisió oportuna pel fet que David Ymbernon s'ha vinculat a la nostra escenografia artística amb una presència forta a través de diverses exposicions i intervencions.

Dic que la seva proposta ha estat ben corresposta pel fet que la mostra ve a ser la millor que ha fet l'artista, amb una presència objectual creixent, però amb elements innovadors en aquest propòsit de mostrar l'exèrcit de Latung La La, iconografia que es recrea en la mostra lleidatana. Hi ha com a novetat, si és que l'art està obligat a superar-se a cada pas, la definició més propera a la idea de quadre d'aquests territoris emmarcats de gran format, on un paisatge marcadament taronja acull alguna acció passada, un accident o una narració descrita amb petits elements de maquetes, personatges i objectes. També la presència important de grans fotografies emmarcades de detalls objectuals, amb intervencions atzaroses de dibuixos gestuals infantils.

Amb aquesta insistència en el seu abecedari, el cromàtic i el dels elements objectuals, David Ymbernon ens ha fet creure en el seu projecte i tindre'l com a molt consolidat i mantindre'l obert que abasti la pintura, la fotografia, la performance, l'accionisme, la dansa i el misteri que sempre pot passar alguna cosa, màgica. Així va ser el dia de la inauguració amb una mena de desembarcament del seu exèrcit, i així és en el recorregut de la mostra, que ha transformat l'espai de murs empedrats de la Sala Gòtica en una predisposició al somni.