ARTS ESCÈNIQUES ESPECTACLES

El llenguatge teatral d’Ymbernon es basa en la poètica d'escenes i situacions