ARTS VISUALS

El treball d’Ymbernon es caracteritza per la llibertat absoluta d’actuació